Skip to main content

La semblança i la proporcionalitat

La semblança i la proporcionalitat

Fent sobres de diferents mides, el Grup Vida (7 anys), comencem a descobrir la semblança i la proporcionalitat.

Triem els colors que ens inspiren i omplim els sobres d’altres figures, establint correspondències.
La semblança de figures i la proporcionalitat entre les seves mesures és un concepte clau que cal que els alumnes coneguin bé.
El plegament de paper és un art, però també una ciència. També és una eina molt interessant i útil per modelitzar aspectes relacionats amb les matemàtiques.

La semblança i la proporcionalitat

La semblança i la proporcionalitat