Skip to main content

Què entenem?

Què entenem?

Observar i comunicar allò que ens dicten els companys, quan fem dictats geomètrics, podem diagnosticar quin vocabulari tenim assolit, alhora que reflexionem sobre la nostra manera de comunicar-nos.

Autovaloració, la clau de l’aprenentatge conscient.