Skip to main content

Molt granets de sorra!

Molt granets de sorra!

L’educació integral passa per educar als nostres infants en el reciclatge i la sostenibilitat.

Aquest curs, amb el projecte d’Escola «Planeta blau: missió possible», contribuïm en la gestió dels residus, fent una recollida d’oli usat a les llars familiars, i portant-lo al Punt Verd, per poder-lo reutilitzar en l’elaboració de cosmètics, sabó i altres productes.
Posem el nostre granet de sorra i ens convertim en els guardians del planeta.

Molt granets de sorra!

Molt granets de sorra!

Molt granets de sorra!