Skip to main content

El valor del joc

El valor del joc

Pares, pedagogs i educadors coneixem la importància que el joc té en la vida dels infants.

No estarà de més insistir en l’extraordinari valor educatiu del joc en la mesura que contribueix al desenvolupament de l’infant. Per tant, cal entendre el joc com una activitat molt seriosa amb la qual l’infant aprèn de forma natural.

El valor del joc

El valor del joc