Skip to main content

Investigació científica

Investigació científica

Le Betty, del grup Compostador (15-16 anys), analitza dades comparatives d’un pollet d’Agapornis Roseicollis criat de forma assistida, amb un altre criat de forma natural pels seus pares.

És una feina que forma part de la tesina que està realitzant al llarg de tot el curs.
Des de fa més de trenta-cinc anys, l’Escola treballa el mètode científic en uns treballs anuals anomenats tesines. Aquests treballs, que es van començar a fer molt abans que s’imposés de forma obligatòria el treball de recerca a tots els centres de batxillerat, els realitzen els nostres alumnes de 3r i 4t d’ESO. En ells es desenvolupen processos d’anàlisi de dades i tempteig experimental per arribar a unes conclusions que s’estableixen a partir d’unes hipòtesis inicials.
En aquest cas, la Betty, alumna de l’últim curs, analitza i compara la cria natural i la cria assistida d’uns exemplars de pollets d’Agapornis roseicollis procedents de la colònia que l’Escola manté des de fa molts anys: es desenvolupa igual el pollet que criem nosaltres que els que el crien els pares? Hi ha diferències d’etologia? Tindran els mateixos paràmetres reproductius quan creixin? Totes aquestes preguntes tindran resposta al final de curs, quan la Betty exposi les seves conclusions a mestres, pares i alumnes de l’Escola.

Investigació científica

Investigació científica