Skip to main content

Eixos de simetria i potències

Eixos de simetria i potències

El paper ens permet fer connexions entre diferents àrees de les matemàtiques.

En aquest cas, usant la tècnica de kirigami, els nois i noies del grup Tsunami (10-11 anys) han dissenyat tires de personatges mentre observaven els eixos de simetria de les figures i repassaven les potències. Han unit i aconseguit diferents tires, entre les quals una de 8 = 2^3 personatges!

Eixos de simetria i potències

Eixos de simetria i potències