Skip to main content

A prop

A prop

Els grups Gea i O2 (12 i 13 anys) hem assistit a la xerrada «Apropant-nos a la gent gran».

Hem reflexionat sobre què ens ofereixen les persones grans (consells, experiències i saviesa) i què podem oferir nosaltres (alegria, felicitat i vida). També hem analitzat el problema de la solitud.

A prop

A prop