Skip to main content

FEM Matemàtiques

FEM Matemàtiques

El Fem Matemàtiques és un concurs de matemàtiques organitzat per la Federació d’Entitats per al Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya (@Feemcat) per alumnes des de 5è de primària fins a 2n de la ESO.

Enguany s’hi han presentat alumnes de 71 centres de Catalunya. La primera fase consisteix en una prova grupal en la qual cada centre pot presentar un màxim de 2 treballs. Aquest any, com l’any passat, van estar seleccionats treballs de tots els nivells als que ens vam presentar. Del grup Tsunami (10 i 11 anys), va estar seleccionat el treball del grup format pel Carlos, el Joan, la Martina i l’Octavi. Del grup GEA (12 anys), el treball de l’Aina M., l’Aina O., el Bernat i el Jacob. Del grup O2 (13 anys), el de l’Ariadna, la Judith, el Lorenzo i l’Oriol.
En aquesta segona fase van haver de fer una prova individual i una altra de grupal (amb jocs inclosos) a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC (@FME_UPC), on es trobaven tots els participants de centres inscrits al concurs a través de l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de Matemàtiques (@ABEAM).
Estem molt orgullosos que els nostres alumnes hagin pogut viure aquesta experiència!

FEM Matemàtiques

FEM Matemàtiques