Skip to main content

La papiroflèxia

La papiroflèxia

Un dels avantatges de la papiroflèxia és que permet fer connexions, no només entre diferents àrees de les matemàtiques sinó també entre les matemàtiques i altres àrees.

En aquest cas, els nens i nenes del grup Tresors (6 anys) han distingit dues posicions del paper mentre plegaven el llibre acordió: una posició semblava el dibuix de la «M» i l’altra de la «W». Aquesta vegada l’origami ens ha apropat a la lectoescriptura.

La papiroflèxia