Skip to main content

La importància del desenvolupament motriu

La importància del desenvolupament motriu

Els infants, des del naixement i fins als 6 anys, tenen una predisposició natural que els impulsa i els motiva a realitzar activitats que els condueixen al refinament dels seus moviments.

És a dir, el moviment que realitzen amb les seves mans. Estableixen una comunicació entre el seu cervell i el cos.

La importància del desenvolupament motriu

La importància del desenvolupament motriu