Skip to main content

Soft skills

Les Jornades d’Aprenentatge Fora (JAF) són una activitat característica del nostre projecte pedagògic.

Les Jornades d’Aprenentatge Fora (JAF) són una activitat característica del nostre projecte pedagògic.

Cada curs tota l’Escola es desplaça a algun lloc de la geografia catalana per continuar desenvolupant activitats i projectes prèviament iniciats a l’Escola, on l’equip docent pot conèixer els seus alumnes en un altre ambient. En aquest context s’estableixen uns lligams emocionals fonamentals que permeten el creixement emocional i el desenvolupament integral com a persones, ambdós bàsics per a un bon aprenentatge. És per aquests motius que les JAF es duen a terme a principi de curs, per així establir des d’un bon inici un lligam emocional òptim entre tots els alumnes i els seus mestres, que també possibilita assolir uns rendiments d’aprenentatge òptims.
A banda, a les JAF es desenvolupen moltes competències que en una situació escolar normal són més difícil d’adquirir. Són les competències socials i personals, que en anglès anomenen soft skills, competències fonamentals que no surten dels àmbits concrets i que s’adquireixen mitjançant la creació de situacions en les que els alumnes han “d’activar-les” perquè les situacions els fan posar-les en pràctica.