Skip to main content

El quadern de camp

El quadern de camp

El quadern de camp és un registre on l’alumne/a descriu entorns, situacions, activitats, relacions, etc., emmarcats en un temps.

Per conèixer ben a fons l’indret que s’explora les nenes i els nens utilitzen el quadern de camp. Allà anoten totes les observacions, les plantes que veuen, els animalons amb els que es creuen i/o les seves petjades, poden fer dibuixos i, fins i tot, enganxar alguna cosa (fulles, branquetes, etc.). Amb el quadern de camp els alumnes descobreixen també la geografia de l’entorn on van i les seves característiques, aprenen a situar-se en l’espai que visiten, etc.

El quadern té una funció informativa i instrumental perquè incorpora una sèrie d’informacions que els permeten explorar, desenvolupar idees, establir relacions, etc., que constitueixen un aprenentatge. També té la funció reflexiva i formativa,  mitjançant el procés de reflexió que s’incorpora amb l’escriptura i dibuix que possibilita la presa de consciència i la comprensió de diferents situacions en què està immers l’alumne/a, promocionant d’aquesta manera l’aprenentatge autònom.

En definitiva es tracta d’estimular la pràctica d’observació reflexiva durant el procés d’aprenentatge.