Skip to main content

La dificultat de comptar

La dificultat de comptar

Els nens i nenes del Grup Babar (6 anys) treballen el comptatge resultatiu, que és l’aplicació del comptatge acústic (cantarella) al comptatge d’objectes, a partir de diferents recursos com el càlcul rodó, la graella del 100, etc.

El comptatge és l’habilitat sobre la qual es fonamenta el càlcul aritmètic. Saber comptar és imprescindible per a la vida real; comptem quan anem a comprar, quan revisem el canvi, quan mirem la temperatura, quan volem saber l’hora, etc. Els nombres estan per tot arreu i hem d’ajudar els alumnes a ser àgils i a sentir-se segurs en manipular-los.