Skip to main content

El Pla d’aprenentatge

El Pla d'aprenentatge

Amb el «Pla d’aprenentatge» ens organitzem les tasques, les activitats, els nostres projectes, etc.

Aprenem a gestionar el temps.
La gestió del temps és important per tothom. El temps és un recurs imprescindible per a qualsevol activitat. Administrar-lo de forma eficaç ens permet optimitzar el rendiment i assolir millors resultats amb menys esforç.
La gestió del temps es pot aprendre i, per tant, s’ha d’ensenyar a l’Escola.