Skip to main content

Ding-dong! El so de les campanes

Ding-dong! El so de les campanes

La música estimula i alhora és molt motivadora, però també pot tenir un efecte calmant i relaxant. Escoltem el so de les diferents campanes i eduquem el nostre oïda a sons aguts i greus.

Educant a través dels sentits: els millors estímuls per al desenvolupament cognitiu i emocional. Els nens i nenes del Grup Puff (1 any) escolten el so de les diferents campanes i eduquen l’oïda.
Els estímuls sensorials afavoreixen l’aprenentatge perquè a través d’ells rebem els estímuls que tenen lloc al nostre entorn. Els sentits són l’eina indispensable de l’ésser humà per percebre la realitat que l’envolta. Hem de propiciar un ambient ric en estímuls, perquè quan un infant experimenta està desenvolupant el seu cervell, que va registrant i guardant tots aquests missatges que li arriben del seu entorn. Si aconseguim que els sentits del nen estiguin ben desenvolupats a través de l’estimulació, podrem dir que el seu aprenentatge serà ple.