Skip to main content

La nostra ciutat

Fa molts anys, la ciutat de Barcelona no era com la coneixem avui.

Abans tot era una gran plana envoltada de boscos i hi havia tres turons: el del Carmel, el de la Peira i el del Putxet. I tocant el mar, la muntanya de Montjuïc.
Des del Putxet el Grup Tatano (7anys) hem pogut observar que la ciutat també està protegida per unes muralles naturals: el mar Mediterrani, el riu Besòs, la serralada de Collserola i el riu Llobregat.
Hem parlat sobre la importància de tots aquests punts pels poblats que hi vivien i ens hem fet preguntes sobre ells. Anirem trobant resposta a totes aquestes preguntes en les properes sortides per Barcelona en les que ens endinsarem en la seva història.