Skip to main content

Documentar-se

Documentar-se

Els grups Mercè Rodoreda (14 anys) i Lorca (15 anys) comencen les seves tesines, treballs científics que duraran tot el curs, fent un estudi teòric dels temes triats per ells mateixos.

Per això visiten la Biblioteca Joan Maragall per consultar el seu fons bibliogràfic. No podem oblidar la utilitat de la xarxa municipal de bilbioteques malgrat els materials que trobem a internet. És important fer l’esforç de tornar a les arrels bàsiques de sempre: la consulta de llibres i de revistes especialitzades.