Skip to main content

La diferència, la igualtat

La diferència, la igualtat

La igualtat social és l’objectiu de buscar una mateixa quantitat de felicitat, de respecte i d’igual tracte en la justícia per a totes les persones.

Els nens i nenes del grup Babar (6 anys), treballem la diferència i la igualtat, no tots som iguals, però malgrat això, cal saber respectar aquestes diferències i ens hem d’adaptar per disminuir les dificultats que s’esdevenen.