Skip to main content

La bossa misteriosa

La bossa misteriosa

El grup Lorca (15 anys) fan servir la repetició d’un mateix experiment probabilístic i la proporcionalitat per predir el contingut d’una bossa misteriosa.

Amb aquesta experiència s’han adonat que la repetició de l’experiment afecta a l’exactitud de la seva predicció. En un aprenentatge basat en l’adquisició de competències més enllà dels continguts tradicionals (numeració i càlcul; canvi i relacions; espai i forma; mesura; estadística i atzar), adquireixen una especial
importància els processos que es desenvolupen (resolució de problemes; raonament i prova; connexions; comunicació i representació). S’entén per competència, la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.