Skip to main content

Viatgem al passat

VIATGEM AL PASSAT

El grup Elmer (8 anys) i el grup Tintín (9 anys) estem fent d’historiadors i d’ historiadores i viatgem al passat per aprendre dels romans i com van viure a Barcino.

Hem recorregut l’interior de la primera muralla i hem anat coneixent com era la ciutat amb els seus llocs més emblemàtics i importants per la societat. Estem començant a recórrer la segona muralla i ja hem descobert la façana oest (la Rambla) i les que van ser les seves 5 portes d’entrada.
Ens ha encantat veure que on abans hi havia les cinc portes d’accés, actualment hi ha uns fanals de cinc puntes.
Tenim la gran sort d’aprendre la història de Barcelona anant al lloc on va succeir i alhora estem entenent com va anar creixent i evolucionant la nostra ciutat.
Mitjançant les sortides per Barcelona coneixem la nostra ciutat i la seva història de manera vivencial. Considerem les sortides com a part integrant de l’aprenentatge i dotem els alumnes d’eines que els permetin sentir-se part d’un lloc, habitants de la seva ciutat, ciutadans del món que conviuen amb altres cultures, altres històries, altres comunitats.
Quan coneixes pots estimar, quan estimes allò que coneixes, resulta més fàcil respectar allò que és proper i el que és més llunyà. Comprendre la teva història ajuda a comprendre la història del món.