Skip to main content

El món animal

Els nens i les nens del grup Draga (5 anys), dins del projecte «El món animal» van proposar fer un paó reial de paper, com el que havien vist a les JAF (Jornades d’Aprenentatge a Fora).

Van començar plegant el famós model d’origami anomenat «ocellet» o també de vegades «caballet». Per completar-lo i transformar-lo en paó, afegint-li una cua, va sortir la necessitat de saber fer formes circulars. La srta. Eulàlia Tramuns els va parlar del matemàtic grec Euclides i els va presentar dos instruments: el compàs i el regle.
Començant a explorar les possibilitats que ofereix un regle, tots van voler provar a fer línies rectes amb el regle a la taula pissarra, i observant-les totes, van descobrir o recordar què són les línies paral·leles i les línies secants.