Skip to main content

L’educació per a la llibertat

Els grups Agatha Christie (11 anys) i Tolkien (10 anys) han iniciat el Projecte «L’educació a la llibertat» amb la visita a l’antic centre penitenciari de La Model. Conèixer la història i el funcionament d’una antiga presó ens ha permès poder
reflexionar sobre el què significa la llibertat. Com és la vida d’una persona privada de llibertat? Què se sent vivint sota vigilància constant? L’accés a l’educació és important?