Skip to main content

Arquímedes, demostrat!

Arquimedes considerat un dels matemàtics més importants de l’Edat Antiga, va determinar al segle III a C. el volum d’una esfera. Els seus treballs van representar un gran avenç en les matemàtiques, no només pels resultats aconseguits, sinó pels mètodes utilitzats, el rigor de les seves demostracions i la solidesa de la seva estructura lògica.
Avui el Grup Lorca (15 anys) ha mostrat, amb mètodes manipulatius, que l’àrea d’una semiesfera coincideix amb l’àrea lateral d’un cilindre de radi igual, això ja no se’ls oblidarà.