Skip to main content

Ser bona persona té un valor econòmic enorme

Aquesta tarda els Srs. Ricardo Mollet i Fernando Casanova, ex-empresaris i actuals membres de @secot_, ens han vingut a parlar al Grup Lorca (15 anys) i al Grup Mercè Rodoreda (14 anys) sobre el món de la emprenedoria i quines qualitats ha de tenir un bon professional i un bon emprenedor: actitud, coneixements, capacitat i habilitats. «Ser bona persona té un valor econòmic enorme».