Skip to main content

Cervells pensant

Els nostres alumnes i els alumnes de Nova York i de Boston, dins del programa de les JAF internacionals, segueixen desenvolupant els projectes iniciats. Els seus cervells estan bullint intentant resoldre els reptes plantejats.
El treball en equip ens permet aconseguir gestes, a través de la cooperació, que d’una altra manera serien impensables. Quan treballem en equip, aquest és més que la suma de les seves parts.