Skip to main content

D’una caseta… més de 25 polígons!

Al Grup Tintín (9 anys) estem desenvolupant un projecte que es diu «La Caseta de paper». D’aquest projecte d’Origami, un cop tenim la caseta plegada, extreiem visiblement tots els polígons que la conformen, els plasmem en proporció en un full quadriculat i treballem la seva classificació, segons siguin  còncaus i convexos i en parlem dels costats de cadascún. Així, tocant, creant i manipulant, aprenem un munt de conceptes geomètrics que acabem fent nostres.