Skip to main content

Ens formem amb l’Institute for Socratic Dialogue (ISD)

Els mestres de l’Escola es formen amb l’Institute for Socratic Dialogue perquè puguin utilitzar el diàleg socràtic de forma autònoma. La primera fase ha consistit en l’observació dels mestres en el seu entorn habitual per tal d’entendre les dinàmiques. Després han impartit un mòdul de formació teòrica per abordar el marc conceptual i les bases que fonamenten la metodologia de l’ISD. Al llarg d’aquest semestre els mestres estaran acompanyats per a una correcta implementació.
La missió de l’ISD és ensenyar a les persones, organitzacions, governs i a una multiplicitat de grups a tornar a aprendre l’art del diàleg.
El diàleg és el camí per desenvolupar una societat reflexiva, respectuosa i inclusiva, centrada en els drets humans, pacífica i justa.
Juntament amb l’ISD compartim la idea que un dels principals objectius de l’educació ha de ser el d’ajudar-nos a aprendre a aprendre, de convidar a la reflexió mitjançant preguntes reflexives que difícilment tenen respostes clares o universals. El diàleg socràtic és en aquest sentit un mètode enfocat a abordar els temes i les idees rellevants per a les necessitats, els interessos i les preocupacions dels alumnes en les seves experiències vitals. La reflexió filosòfica compartida, a través del diàleg, aporta perspectiva i profunditat en aquesta cerca de coneixement.
L’entorn innovador i col·laborador que fomentem a l’Escola L’Horitzó s’alinea amb les bases del diàleg socràtic i permet implementar la metodologia de l’ISD sobre les bases d’un tracte respectuós i obert. El projecte educatiu de l’Escola és un entorn fèrtil per aplicar l’exercici socràtic de descoberta conjunta.