Skip to main content

Leaving a mark

Leaving a mark, a través de l’art, és el projecte que han desenvolupat els nostres alumnes a @aceraschool (Boston).

Una part d’aquest projecte ha conjugat el disseny de circuits elèctrics i el dibuix a carbonet. El producte final ha estat un plànol de Boston, fet a carbonet, amb tres punts d’interès, destacats en vermell, amb escenes de les experiències viscudes a Boston i a Barcelona dels alumnes implicats en aquest projecte. Els punts d’interès s’il·luminen en passar una «vareta».

El treball en equip, on cada membre ha tingut un paper rellevant, ha estat imprescindible per poder acabar el projecte a temps i amb qualitat.