Skip to main content

Fer-se preguntes

Com que els nens del Grup Draga (5 anys) sovint porten raïm per esmorzar, van pensar de penjar uns gotims per veure què passava. Van descobrir que si els deixaven assecar es transformaven en panses. Dia rere dia van fer les observacions i van anar anotant els canvis.

Fer-se preguntes i buscar respostes genera aprenentatges. El procés d’aprenentatge ha d’estar més lligat a les preguntes i a la interrogació que no pas a les respostes. L’aprenentatge suposa la construcció activa dels significats i no la seva reproducció passiva. L’aprenentatge i l’educació estan lligats a la comprensió i a la capacitat d’entendre. A mesura que anem aprenent establim relacions i connexions entre la nova informació i la xarxa ja existent.

Aviat podran menjar panses i hauran après moltíssim!