Skip to main content

El món a les mans

Amb “El món a les meves mans” el grup Jules Verne (12 anys) inicia un projecte de geografia. L’activitat plantejada consisteix en la localització, en un globus terraqüi, d’una sèrie de punts geogràfics, per tal de connectar nous coneixements, a partir dels que ja tenen. Cadascun dels alumnes va situant damunt del globus els punts que els demanem que situin, com a repte, prenent con a referència els elements introduïts pels seus companys. Es tracta d’una tasca inicial per engegar el projecte, encendre la guspira, engrescar-los.