Skip to main content

El Dia, la setmana, el mes… de les Dones

Tots i cadascun dels dies de l’any aprenem que totes les persones tenim els mateixos drets i hem de ser tractats amb justícia, equitat i respecte. Aquesta setmana hem fet i farem moltes activitats relacionades amb això perquè el Dia de les Dones ens ha servit d’empenta.

Tots podem escollir l’ofici que volem fer, tots sabem que existeixen “etiquetes” positives o negatives i amb les que ens sentim còmodes o incòmodes, hem parlat sobre estereotips amb els que convivim en la nostra societat, hem llegit contes, hem escoltat i inventat històries d’experiències justes, etc.