Skip to main content

Tocant el món

Les Sortides Comarcals ens permeten aprendre amb una altra mirada, la científica. Aquesta mirada implica l’observació detallada, la generació de preguntes investigables, la recollida de mostres i dades, i la construcció de noves explicacions.

L’experiència és rica perquè ajuda a seguir activant el pensament científic de nens i nenes a través dels comentaris i preguntes que hi fan.

Això és molt més que comprendre el món, és dotar d’eines, tècniques, procediments i estratègies per saber què fer, com pensar i com comunicar per poder comprendre’l.