Skip to main content

Per anar per la vida

El grup Tintín (9 anys) ha explicat als seus companys del grup Tatano (7 anys) que el curs vinent faran Filosofia. Els han explicat què és la filosofia i què són els valors i els antivalors. Tot aquesta explicació l’han feta a partir d’unes històries creades per ells, unes històries que transmetien unes “lliçons morals”.

La filosofia permet que les nenes i els nens posin en marxa habilitats de pensament (observar, formular hipòtesi, comparar i contrastar…), practiquin el diàleg filosòfic, siguin capaços de construir una comunitat de recerca amb objectius i valors propis, els ajuda a formar-se com a persones reflexives, crítiques i tolerants.