Skip to main content

Presentem els Projectes de recerca autònoms

En el grup Tintín ( 9 anys) estem presentant els últims Projectes de Recerca Autònoms (@PR). Ha estat el primer curs que hem realitzat els projectes a casa i ha estat tota una experiència.

Hem fet nous aprenentatges al llarg d’aquest procés: a ser autònoms i autònomes, a organitzar-nos el temps de treball a casa, a ser emprenedors i emprenedores i a desenvolupar la creativitat.

Hem investigat alguns temes, hem elaborat un marc teòric, tot fent una recerca d’informació i seguint un guió de treball i hem fet un marc pràctic on hem posat en joc allò que hem investigat.

Per acabar els hem exposat davant dels companys. Hem explicat tot el procés, els dubtes que hem tingut, les dificultats, les idees desenvolupades, etc.

En la darrera presentació hem fet un bon balanç i hem valorat tot el que hem après i com hem canviat al llarg d’aquests darrers mesos.