Skip to main content

Club de lectura

Hem aprofitat els darrers dies de curs per organitzar un Club de lectura que ha permès que els alumnes fessin activitats relacionades amb la lectura d’un llibre, o text, o història.

Les històries han estat l’excusa per parlar sobre la vida, les esperances, les amistats, l’amor, els temors, la fantasia, les aventures, etc. Deixar que siguin els lectors qui parlin i expressin allò que pensen. I també retrobar la devoció i curiositat de quan eren els pares, avis o… qui narraven un conte.