Skip to main content

Una gran família

A mida que avança el Summer, l’ajuda dels nens més grans no sols beneficia als més petits, sinó que també brinda una oportunitat perquè els nens més grans desenvolupin habilitats de lideratge i empatia. A través de la seva participació activa, en la cura i l’orientació dels més petits, els més grans adquireixen una major comprensió de la responsabilitat i el valor d’ajudar els altres.