Skip to main content

Joc simbòlic

El grup està organitzat perquè els infants puguin gaudir i aprendre tot jugant a la cuineta a ser cuiners, o a ser cambrers, o a parar la taula, o a ser els convidats i menjar el que els companys els hi preparen… També juguen amb les nines i les passegen, o les porten a la perruqueria i també al metge, entre moltes d’altres coses.

El joc simbòlic exerceix un paper fonamental en el desenvolupament dels nens durant els seus primers anys de vida a l’Escola. Aquest tipus de joc implica que els nens utilitzen la seva imaginació per a representar situacions, personatges i escenaris, sovint imitant rols i activitats de la vida real. Els beneficis de fomentar el joc simbòlic són abundants i de gran importància.

En aquesta estona es promou el desenvolupament cognitiu dels nens. En representar rols i situacions, els infants exerciten les seves habilitats de resolució de problemes, pensament abstracte i creativitat. Això els ajuda a comprendre millor el món que els envolta i a desenvolupar habilitats de pensament crític que seran fonamentals en la seva vida futura.

A més, el joc simbòlic fomenta el desenvolupament social i emocional. Quan els nens participen en jocs de rols, aprenen a col·laborar, a prendre torns, a comprendre les emocions dels altres, etc. Això els ajuda a desenvolupar habilitats socials com l’empatia i la comunicació, així com a enfortir la seva autoestima en experimentar rols i situacions de manera segura.

En resum, el joc simbòlic a l’Escola durant els primers anys de vida dels nens és una eina de gran vàlua per al seu desenvolupament integral. Els ajuda a créixer cognitiva, social i emocionalment, al mateix temps que enforteix les seves habilitats lingüístiques.