Skip to main content

Cooperar

Els alumnes de 10 i 11 anys realitzen diverses activitats de caire cooperatiu per tal de conèixer-se millor i fer vincles. A l’estona d’educació física han realitzat diverses activitats amb aquest objectiu.

Des de l’Escola les activitats i els jocs cooperatius poden esdevenir un bon recurs didàctic per tal de generar en els alumnes actituds solidàries, per a fomentar les relacions interpersonals dins del grup, per a promoure situacions en les quals es regulin els conflictes de forma col·lectiva, etc. Tanmateix, els jocs cooperatius incrementen la comunicació intra grupal, ajudant a obtenir un ambient òptim per a l’aprenentatge.