Skip to main content

Teixir lligams

Les reunions d’inici de curs són molt importants perquè ajuden a seguir teixint ferms lligams amb les famílies, no són reunions on només informem d’aspectes necessaris.

L’educació és una acció compartida.

Cal tenir una decidida actitud de diàleg i escolta i traslladar a les famílies l’experiència i professionalitat que necessiten per poder fer aquest “camí” amb seguretat, amb tranquil·litat, sentint-se ben acompanyats.

Sabem bé que l’educació només és exitosa quan família i Escola van alineades.