Skip to main content

Com construïm el coneixement?

El quadern de camp i el mètode científic ens permeten aproximar-nos a la realitat seguint una sèrie de procediments inductius i seqüencials seguint unes fases (plantejament del problema, observació, formulació d’hipòtesis, experimentació, recerca i recollida d’informació, extracció de conclusions, resposta al problema).

Aquesta manera d’apropar-se a la realitat fa que el procés d’ensenyament-aprenentatge sigui més eficaç perquè pren protagonisme la curiositat, l’observació de l’entorn, la resolució de problemes i l’experimentació

Amb la formació transdisciplinar contribuïm a generar pensament racional basat en la lògica i en la informació contrastada i desenvolupar altres competències (competència comunicativa, competència d’autonomia i iniciativa personal, competència científica i matemàtica, competència d’aprendre a aprendre, competència de respecte i solidaritat envers l’entorn i la societat, etc.).

Aprendre utilitzant el mètode científic es correspon a la manera com les persones construïm el coneixement.