Skip to main content

Marshmallow Challenge

En els últims dies els i les alumnes del Grup Dori (15 anys) han estat immersos en una activitat coneguda com el «Marshmallow Challenge,» una experiència pràctica que els ha captivat i on han hagut de ésser molt creatius i emprenedors.

El «Marshmallow Challenge» és una activitat de resolució de problemes que ha estat àmpliament utilitzada per animar l’aprenentatge basat en el treball en equip i la presa de decisions estratègiques. En aquest repte els estudiants són dividits en petits grups i se’ls dóna una tasca aparentment senzilla: construir la torre més alta possible fent servir espaguetis, cinta adhesiva i un marshmallow. L’objectiu principal és que la torre sigui prou estable per suportar el marshmallow en la part superior.

Aquesta activitat va més enllà de la simple diversió i joc, ja que han de desenvolupar habilitats com la presa de decisions, la resolució de problemes i la comunicació efectiva.

El diferents grups van trobar diferents solucions creatives i innovadores per resoldre el repte i això demostra el seu compromís amb l’aprenentatge actiu i participatiu.