Skip to main content

L’abstracció

El geoplà és un recurs didàctic que ens permet introduir els conceptes geomètrics de forma manipulativa, el que afavoreix una major comprensió de tot un seguit de conceptes abstractes que generalment indueixen a l’error i confusió entre els nens i nenes.

Els infants del Grup Mare Nostrum (5 anys) han estimulat la seva imaginació i creativitat mitjançant l’ús del geoplà, una eina educativa que ha donat lloc a un món de diversió i aprenentatge. A més de fomentar la comprensió de conceptes (formes i espais) i la creativitat, l’ús del geoplà ha ajudat els nens a desenvolupar altres habilitats tan essencials com la coordinació ull-mà i la resolució de problemes.

Valorem la importància d’oferir un entorn educatiu que afavoreixi el desenvolupament integral dels nens. L’experiència amb el geoplà és un exemple de com la creativitat i l’aprenentatge van de la mà.