Skip to main content

Qui està al servei de qui?

A l’Escola tenim molt clar que la tecnologia ha d’estar al servei de l’aprenentatge i regular-ne l’ús és una de les múltiples responsabilitats que tenim, de fet per això tenim dissenyada una estratègia digital i tot l’equip de mestres s’ha format en aquest sentit i ho segueix fent. El model educatiu està adaptat a l’era digital.

Per posar alguns exemples: els alumnes de secundària dipositen, a l’entrar a l’Escola, els seus mòbils personals en un espai regulat; sempre hem funcionat en xarxa i tenim ordinadors a tots els grups (mai hem tingut una aula d’informàtica); les impressores 3D, la talladora làser, els robots de Lego… són eines que ajuden a desenvolupar els projectes que neixen i que permeten desenvolupar les necessàries competències del segle XXI; etc.

Què passa fora de l’Escola? Els nens i nenes menors de 14 anys tenen accés a internet? I a les xarxes socials? A Espanya, un 97 per cent dels menors entre 10 i 15 anys utilitzen internet. Set de cada 10 nens de 10 anys tenen telèfon mòbil i més del 60 per cent posseeixen ja un «smartphone» amb, més que possiblement, unes quantes xarxes socials en ell.

A la llum d’això està clar que cal posar límits i establir regles de convivència perquè les tecnologies estiguin al servei dels joves (i no tant joves) i no a l’inrevés.