Skip to main content

Lectoescriptura, un procés

Els mecanismes de la lectoescriptura s’estableixen entre l’etapa de l’educació infantil i els inicis de la d’educació primària, i cal respectar el ritme de cada alumne/a perquè gaudeixi del camí, que ha de fer acompanyat.

L’aprenentatge de la lectoescriptura és complex alhora que preciós. Aprendre a llegir i escriure implica dominar moltes habilitats.

Gràcies a la concentració i atenció que hi posen els infants serà possible que desenvolupin les habilitats que els permetran resoldre els “enigmes” de la lectura i escriptura.