Skip to main content

D’aprenents a experts

Els alumnes del Grup Dori (15 anys) estan immersos en un projecte pràctic sobre les “Qualitats Físiques Bàsiques: Força, Resistència, Velocitat i Flexibilitat”. Treballen en grups. Cada grup es converteix en especialista d’una qualitat i assumeix la responsabilitat d’ensenyar la qualitat assignada als seus companys. Amb nivells que van des de recordar i comprendre fins a sintetitzar i avaluar, investiguen a fons una qualitat específica, preparant sessions d’entrenament, apunts detallats i avaluacions. A través d’aquest procés, creen un aprenentatge col·laboratiu tot fomentant la compartició de coneixements entre iguals. Els alumnes s’enfronten a un aprenentatge immersiu i participatiu que promou l’autonomia i la comprensió profunda dels conceptes.