Skip to main content

Entre el passat i el present

La paleografia ve del grec «escriptura antiga». Es tracta d’una ciència auxiliar de la història que estudia les escriptures i, en concret, l’origen i l’evolució de les formes dels signes gràfics, de cara a poder interpretar bé els documents escrits.

És veritablement una sort que els nostres alumnes més grans de l’Escola puguin portar a terme una consulta paleogràfica d’un document notarial autèntic del segle XIII, que pertany al fons bibliogràfic de la biblioteca.  Amb aquesta aproximació, realitzada dintre dels projectes de llengua llatina,  poden comprovar de primera mà com era el llatí medieval en aquell moment i establir relacions amb les llengües catalana i castellana a l’actualitat.