Skip to main content

Passos Petits, Assoliments Gegants

La importància de la motricitat a l’etapa d’infantil és fonamental per al desenvolupament integral dels nens i nenes. La motricitat fa referència a l’habilitat de realitzar moviments coordinats i precisos, involucrant tant els músculs grans com els petits. Aquesta impacta directament a diverses àrees del creixement físic, cognitiu i social dels nens i nenes.

En primer lloc, el desenvolupament motor a la infància contribueix a l’adquisició d’habilitats bàsiques que són necessàries per a la vida diària. Les nenes i els nens necessiten desenvolupar la coordinació motora fina i gruixuda per fer activitats quotidianes com vestir-se, alimentar-se, escriure i jugar. A mesura que milloren aquestes habilitats motores, els infants guanyen autonomia i confiança en les seves capacitats, cosa que és essencial per al seu desenvolupament emocional.

A més, la motricitat a l’etapa infantil està estretament relacionada amb el desenvolupament cognitiu. El moviment actiu estimula la connexió entre el cos i la ment, millorant la funció cerebral i afavorint l’aprenentatge.

El joc actiu, com córrer, saltar i enfilar-se, no només enforteix els músculs, sinó que també promou el desenvolupament del cervell.

La interacció social també es veu beneficiada pel desenvolupament motor a la infància. Jugar activament amb altres fomenta la cooperació, el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials. A través d’activitats físiques compartides, els nens i nenes aprenen a comunicar-se, respectar regles i comprendre la importància del joc just.

És crucial destacar que la motricitat estableix les bases per a un estil de vida saludable a la vida adulta. Els hàbits d’activitat física adquirits a la infància solen perdurar a l’edat adulta.