Skip to main content

Els càrrecs de responsable i secretari

Avui ens agradaria destacar el paper que exerceixen els nostres responsables i secretaris de Grup, qui amb dedicació diària es converteixen en el motor de cada Grup.

El responsable i el secretari són els referents del grup, actuant com a pont entre els i les alumnes i els mestres. Són l’espai segur on els seus companys poden expressar inquietuds, suggeriments o propostes per millorar la convivència i l’aprenentatge.

A més, mantenen l’agenda del grup actualitzada, assegurant-se que cap esdeveniment important o activitat quedi fora de l’atenció dels seus companys. Des dels terminis de lliurament fins als esdeveniments culturals, res escapa de la seva atenció!

Després de cada assemblea, el nostre secretari pren nota de tots els acords, idees i debats per assegurar que res es perdi. Aquestes actes no només serveixen com a document històric de les decisions preses, sinó que també són una eina valuosa per a futurs projectes i millores.

El responsable i el secretari col·laboren en el control de l’assistència. Aquesta responsabilitat no només ajuda els mestres a fer el seguiment de la participació, sinó que també és clau per garantir que cap company es quedi enrere i que tots puguin gaudir plenament de l’experiència educativa.

Agraïm als responsables i secretaris de cada grup el seu compromís, dedicació i el seu paper crucial en l’èxit de la nostra comunitat educativa.

Junts, fem l’Escola un lloc millor!