Skip to main content

Tots a ballar!

Els nens i nenes del Grup Mediterrani (4 i 5 anys) ballem.

La dansa no és només moviment; és una eina poderosa per al desenvolupament integral dels nostres alumnes de 4 i 5 anys. El ball és una forma d’expressió artística i cultural que va més enllà de la simple execució de moviments coordinats. Requereix una sèrie d’habilitats mentals i físiques. Dins del món del ball posem en joc la concentració, la memòria, el moviment, l’atenció, la lateralitat, la consciència corporal i la coordinació, la creativitat i expressió, la socialització, la col·laboració i el benestar emocional. Aquest són uns aprenentatges crucials per un bon desenvolupament.

A l’Escola creiem en el poder transformador de la dansa com a eina educativa.