Skip to main content

L’eco-càrrec

Els càrrecs a l’escola juguen un paper fonamental en el desenvolupament personal i col·lectiu. Aquesta experiència no només ajuda a establir estructures organitzatives sinó que també fomenta la responsabilitat, el treball cooperatiu i el bon funcionament del grup. El nen o nena escull el càrrec i es responsabilitza de fer la seva tasca. Després fa una valoració i reflexió de com s’ha esdevingut aquesta responsabilitat.
Dins d’aquests càrrecs poden escollir l’eco-càrrec on el nen o nena s’encarrega de recordar que les aixetes d’aigua han de quedar ben tancades, d’apagar els llums quan sortim al pati, de supervisar que es faci un bon reciclatge, etc.

L’assignació de responsabilitats ecològiques a l’Escola, com el rol de responsable d’eco, és crucial actualment per fomentar la consciència ambiental i empoderar els estudiants en la protecció del medi ambient des d’una edat primerenca.